Ydelser

Vi kender de udfordringer en håndværksmester står overfor. Netop derfor er vores ydelser og løsninger tilpasset så de opfylder de branchespecifikke behov. Vi håndterer:

Bogføring og moms
Vores løsninger er digitale og dynamiske. Det er slut med at samle bilag sammen kvartalsvis eller månedsvis, din bogføring er løbende opdateret så du hele tiden har et korrekt grundlag at træffe beslutninger ud fra. I bogføringen holder vi styr på dine bilag og klarer naturligvis også indberetning af moms.

Løn
Det vigtigt at virksomheden udbetaler en korrekt og rettidig løn. Du kan trygt overlade lønadministrationen til Håndvirk. Vi er opdateret indenfor, ferieloven, overenskomster m.v.

Håndtering af E-boks
Vi kontrollerer meddelelser i din virksomheds E-boks og arkiverer løbende. Vi sørger for der bliver taget hånd om meddelelserne og at bilagene kommer direkte ind i bogføringen. Du behøver ikke længere at bruge tid på at logge på E-boks.

Betalinger
Vi ser betalingen som en naturlig forlængelse af administrationen. Du vil få tilsendt betalinger via vores betalingsløsning og kan godkende direkte uden at logge på netbank. Du slipper for de mange manuelle indtastninger ved betaling i netbanken. Denne løsning vil spare dig for mange kontortimer.

Indbetalinger
Vi holder styr på om dine kunder betaler til tiden. Vi kender rykkerprocedurerne, regler for gebyrer og renter i forhold til Renteloven. Din bogføring opdateres løbende og du behøver derfor ikke selv bruge tid på at logge på netbank for at kontrollere om dine kunder har betalt.

Årsregnskab
Vores hold har mange års erfaring i revisionsbranchen. Det er derfor naturligt for os at afslutte året med et årsregnskab. Vi har kompetencen uanset om du driver din virksomhed i personligt regi og anvender virksomhedsskatteordningen eller om du har et selskab der skal indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Selvangivelse, elektroniske indberetninger samt udbytteerklæringer er naturligvis også omfattet. Vi afslutter året med et onlinemøde.

Rådgivning og branchesammenligning
Vi kender din branche og kan derfor yde en målrettet økonomisk rådgivning. Vi ønsker at være din faste sparringspartner og vi kan yde en 360 graders rådgivning der både omfatter din virksomhed samt den selvstændiges privatøkonomiske forhold. Vi kan udarbejde branchesammenligninger og komme med forslag til hvordan du optimerer bundlinjen.

Budget
Hvis der er behov for udarbejdelse at budgetter kan vi også assistere med dette. Det kan enten være til banken eller til virksomheden selv der ønsker at arbejde målrettet med økonomien eller likviditetsstyring. Vi følger op løbende så du har mulighed for at reagere på afvigelser.