Fremtiden er digital!

Fremtiden er digital! – Det gælder også for din bogføring.

Den nye bogføringslov er allerede trådt i kraft.

Fra 1. januar 2023 er det et krav, at din virksomhed har udarbejdet en procedurebeskrivelse vedrørende bogføring. De øvrige dele af den nye borføringslov, herunder kravet om digital bogføring og opbevaring træder i kraft de kommende år.

  • For selskaber vil kravet om digital bogføring tidligst gælde fra 1. januar 2024.
  • For personlige virksomheder med en omsætning på over 300.000 vil kravet om digital bogføring tidligst gælde fra 1. januar 2026.

Hvis din virksomhed ikke overholder reglerne, kan Erhvervsstyrelsen give et påbud eller en bøde. I de helt slemme tilfælde har Erhvervsstyrelsen desuden mulighed for at sende selskabet til tvangsopløsning.

Du kan være helt rolig. Hos HÅNDVIRK er vi allerede digitale og procedurebeskrivelsen er en fast del i alle vores abonnementspakker.